Arbeidsrecht    Sociale zekerheidsrecht    Andere rechtstakken

Aanwerving

 

Opstellen en nazicht van overeenkomsten, policy’s en reglementen

 

Begeleiding bij het bepalen van een passend statuut (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger, zelfstandig agent, student, …)

 

Toelichting over eventuele beschikbare aanwervingspremies

 

Begeleiding bij aanwerving van buitenlandse werknemers

 

...

 

Lees meer
Tewerkstelling

 

Advisering aangaande arbeidsduurregelingen: overuren, glijdende uren, nacht- en zondagsarbeid, flexibele arbeid, nieuwe arbeidsregelingen,…

 

Analyse en optimalisatie van verloningssystemen: vaste en variabele verloning, bonussen, voordelen,…

 

Ondersteuning aangaande welzijn op het werk: rookverbod, discriminatie, pesterijen, privacy,…

 

Begeleiding bij reorganisatie naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden: aanpassing wijze van verloning, arbeidsduurregeling, functies,…

 

Toelichting met betrekking tot de schorsing van de arbeidsovereenkomst: arbeidsongeschiktheid, jaarlijkse vakantie tijdskrediet, zwangerschapsverlof, klein verlet,…

 

... 

 

Lees meerOntslag

 

Begeleiding bij de beëindiging van de overeenkomst in onderling overleg, met opzegtermijn of opzegvergoeding, omwille van een dringende reden: toelichting vormvoorwaarden, outplacement, motiveringsplicht, beschermde werknemers,..

 

Berekening ontslagvergoedingen en aanvullende kosten.Bijstand bij herstructureringen, collectief ontslag en sluiting onderneming

 

...

 

Lees meer

 

Sociale zekerheid

 

Bijstand bij geschillen met het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

 

Begeleiding bij discussies met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

 

Toelichting aangaande arbeidsongevallen en beroepsziekten

 

Bijstand bij controle door sociale inspectiediensten

 

Begeleiding in het kader van werkloosheid

 

Bijstand bij geschillen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

 

Toelichting aangaande sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers en zelfstandigen

 

Vaststelling toepasselijk recht bij internationale tewerkstelling

 

Ondersteuning bij discussies met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en met de mutualiteiten. 

 

Bijstand bij geschillen in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling (o.a. artikel 30bis – inhoudingsplicht)

 

...

 

Lees meer

 

Familierecht, burgerlijk recht, handelsrecht, ...

 

Indien u bijstand wenst over andere materies, dan verwijzen wij u graag door naar een advocaat die over de vereiste expertise beschikt.

 

Contacteer ons

 

 

Sitemap

 

Home

Expertise

Arbeidsrecht

Aanwerving

Tewerkstelling

Ontslag

Sociale Zekerheidsrecht

Over ons

Onze cliënten

Werkgevers

Zelfstandigen

Werknemers

Diensten

Advisering / Audit

Onderhandeling / Bemiddeling

Procedure

‘In house’ bijstand

Erelonen

Contact

Contact

 

Kantoor Hasselt

Kuilbergstraat 79

B-3511 Hasselt (Stokrooie)

 

Kantoor Turnhout

Rubensstraat 104/31

B-2300 Turnhout

 

M. +32 (0)496/56.26.35

T.  +32 (0)14/47.07.78

F.  +32 (0)14/47.07.79

 

E.  info@employmentlaw.be

 

 

 

 

 

 

 

Discalimer Algemene voorwaarden Privacy