Procedure 

 

E-Law Advocatenkantoor staat u graag bij voor de arbeidsrechtbank en/of het arbeidshof.

 

Ook voor wat procedures betreft, geldt als algemene regel dat u beter vroeg dan laat de nodige voorbereidingen treft.

 

Wanneer u gedagvaard zou worden om te verschijnen voor de arbeidsrechtbank, dan is het aangewezen dat u ons kantoor onmiddellijk contacteert. Op die manier kunnen wij uw zaak grondig voorbereiden en op de inleidingszitting meteen gepast reageren.

 

Ook wanneer u zou overwegen om zelf een procedure te starten, is het van belang dat u zo spoedig als mogelijk én alleszins vooraf juridisch advies inwint. Op die manier kunnen de nodige voorbereidingen getroffen worden en vermijdt u dat uw vordering meteen als onontvankelijk zou worden afgewezen. Bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat heel wat arbeidsrechtelijke geschillen reeds één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst verjaren. Snelle actie is met andere woorden van essentieel belang.

 

E-Law Advocatenkantoor staat voor een transparante manier van werken. U wordt tijdens de volledige duurtijd van de procedure stipt op de hoogte gehouden en wij staan uiteraard steeds paraat om u waar nodig bijkomende toelichting te verschaffen.

 

Contacteer ons

 

 

Sitemap

 

Home

Expertise

Arbeidsrecht

Aanwerving

Tewerkstelling

Ontslag

Sociale Zekerheidsrecht

Over ons

Onze cliënten

Werkgevers

Zelfstandigen

Werknemers

Diensten

Advisering / Audit

Onderhandeling / Bemiddeling

Procedure

‘In house’ bijstand

Erelonen

Contact

Contact

 

Kantoor Hasselt

Kuilbergstraat 79

B-3511 Hasselt (Stokrooie)

 

Kantoor Turnhout

Rubensstraat 104/31

B-2300 Turnhout

 

M. +32 (0)496/56.26.35

T.  +32 (0)14/471.847

F.  +32 (0)11/764.715

 

E.  info@employmentlaw.be

 

 

 

 

 

 

 

Discalimer Beroepsaansprakelijkheid Privacy