Onderhandeling / Bemiddeling

 

E-Law Advocatenkantoor is zich ervan bewust dat niet iedere cliënt zijn conflict behandeld wil zien voor een rechtbank.

 

Procedures voor de rechtbank duren vaak lang en zijn emotioneel soms zwaar om dragen. Indien u bovendien de relatie met de andere partij nog steeds als enigszins waardevol beschouwt, is het uiteraard niet aangewezen om deze volledig te laten stuklopen in een procedure.

 

Binnen E-Law Advocatenkantoor achten wij het – uiteraard in overleg met de cliënt – van essentieel belang om eerst te onderzoeken of een regeling in der minne kan worden bereikt.

 

Wij kunnen daarbij in uw opdracht de nodige onderhandelingen voeren.

 

Bovendien kunt u bij E-Law Advocatenkantoor terecht in het kader van bemiddeling. 

 

Bemiddeling is een vorm van onderhandelen, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige de onderhandeling tussen partijen begeleidt om vanuit hun belangen tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

 

Een advocaat-bemiddelaar is gebonden door strikte deontologische regels. Geheimhouding wordt ten allen tijde gegarandeerd. Een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar heeft bovendien een gespecialiseerde opleiding genoten en zich de aangewezen bemiddelingstechnieken eigen gemaakt.

 

Binnen E-Law Advocatenkantoor werd Stella Eyckmans door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in sociale zaken.

 

Contacteer ons

 

 

Sitemap

 

Home

Expertise

Arbeidsrecht

Aanwerving

Tewerkstelling

Ontslag

Sociale Zekerheidsrecht

Over ons

Onze cliënten

Werkgevers

Zelfstandigen

Werknemers

Diensten

Advisering / Audit

Onderhandeling / Bemiddeling

Procedure

‘In house’ bijstand

Erelonen

Contact

Contact

 

Kantoor Hasselt

Kuilbergstraat 79

B-3511 Hasselt (Stokrooie)

 

Kantoor Turnhout

Rubensstraat 104/31

B-2300 Turnhout

 

M. +32 (0)496/56.26.35

T.  +32 (0)14/471.847

F.  +32 (0)11/764.715

 

E.  info@employmentlaw.be

 

 

 

 

 

 

 

Discalimer Beroepsaansprakelijkheid Privacy