Werkgevers 

 

Als werkgever dient u allerhande – sectorale, nationale en internationale – regels in acht te nemen. Wij helpen u graag, zodat u blijvend uw weg kunt vinden in het kluwen van sociaalrechtelijke regels.

 

 

Opstellen en nazicht van overeenkomsten, policy's en reglementen

 

 

Begeleiding bij het bepalen van een passend statuut  

 

Toelichting over eventuele beschikbare aanwervingspremies

 

Begeleiding bij de aanwerving van buitenlandse werknemers

 

Advisering aangaande arbeidsduurregelingen

 

 

 

Analyse en optimalisatie van verloningssystemen

 

 

Ondersteuning aangaande welzijn op het werk

 

 

 Toelichting m.b.t. de schorsing van de arbeidsovereenkomst

 

 

Begeleiding bij reorganisatie

 

 

 

 

Berekening ontslagvergoeding

 

 

 

Begeleiding bij de beëindiging van de overeenkomst

 

 

 

Bijstand bij herstructurering, collectief ontslag en sluiting onderneming

 

 

 

 

Bijstand bij controle door de sociale inspectiediensten

 

 

 

 

Vaststelling toepasselijk recht bij internationale tewerkstelling

 

 

 

Bijstand bij geschillen m.b.t. de hoofdelijke aansprakelijkheids-regeling

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap

 

Home

Expertise

Arbeidsrecht

Aanwerving

Tewerkstelling

Ontslag

Sociale Zekerheidsrecht

Over ons

Onze cliënten

Werkgevers

Zelfstandigen

Werknemers

Diensten

Advisering / Audit

Onderhandeling / Bemiddeling

Procedure

‘In house’ bijstand

Erelonen

Contact

Contact

 

Kantoor Hasselt

Kuilbergstraat 79

B-3511 Hasselt (Stokrooie)

 

Kantoor Turnhout

Rubensstraat 104/31

B-2300 Turnhout

 

M. +32 (0)496/56.26.35

T.  +32 (0)14/471.847

F.  +32 (0)11/764.715

 

E.  info@employmentlaw.be

 

 

 

 

 

 

 

Discalimer Beroepsaansprakelijkheid Privacy