Ontslag 

 

De invoering van het eenheidsstatuut en de motiveringsplicht hebben de ontslagregels er niet bepaald eenvoudiger op gemaakt. Naast de algemene regeling gelden er tal van overgangsregels. Nochtans is het uitermate belangrijk dat er bij het doorvoeren van een ontslag geen vergissingen gebeuren.

 

Welke opzegtermijn of –vergoeding moet u in acht nemen? Zijn er vormvoorwaarden te respecteren? In welke gevallen kan u teruggrijpen naar een ontslag om dringende reden? Wat zijn de gevolgen indien u akkoord gaat met een beëindiging van de overeenkomst in wederzijds overleg? Met welke kosten moet u rekening houden? Kan u ontslaan tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid? Heeft het nog zin om naar aanleiding van de beëindiging van de overeenkomst een dading te sluiten? Welke werknemers genieten een bescherming tegen ontslag en hoe ver reikt deze bescherming? Dient u de redenen voor ontslag mee te delen?

 

Wij adviseren u graag en/of staan u graag bij in geval van eventuele discussies.

 

Contacteer ons voor advies en / of ondersteuning

 

 

Sitemap

 

Home

Expertise

Arbeidsrecht

Aanwerving

Tewerkstelling

Ontslag

Sociale Zekerheidsrecht

Over ons

Onze cliënten

Werkgevers

Zelfstandigen

Werknemers

Diensten

Advisering / Audit

Onderhandeling / Bemiddeling

Procedure

‘In house’ bijstand

Erelonen

Contact

Contact

 

Kantoor Hasselt

Kuilbergstraat 79

B-3511 Hasselt (Stokrooie)

 

Kantoor Turnhout

Rubensstraat 104/31

B-2300 Turnhout

 

M. +32 (0)496/56.26.35

T.  +32 (0)14/471.847

F.  +32 (0)11/764.715

 

E.  info@employmentlaw.be

 

 

 

 

 

 

 

Discalimer Beroepsaansprakelijkheid Privacy